Tình cảm này là gì đây trời????

Sau này, sau lắm lắm rồi khi mà đọc lại mấy dòng này hẳn là tôi sẽ thấy buồn cười vì cái sự dở hơi của bản thân lắm lắm.  Tớ thích cậu thật đấy,có lẽ là vì cậu giống với hình mẫu người cha- người chồng(thật đấy) mà tớ mong muốn, nhưng ở Lạng…