Hoang mang

Cuộc sống đang ở trong giai đoạn chuyển giao, và những khó khăn liên tiếp đến từ sự thiếu hụt của bản thân. Yếu kém, không thể nhận thức đc vấn đề. Tất cả những thứ mình nghĩ mình là đc, mình làm tốt bỗng chốc trở thành con số 0. Một cú sốc cho kẻ lười biếng. Áp lựclàm tôi muốn bỏ cuộc nhưng lòng tự trọng ko cho phép tôi làm thế. Nếu được tôi muốn quay lại quá khứ và học thêm nhiều thứ. Nhưng điều đó là không thể.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s