Chuyển mình. Thay đổi hay là chết

Tôi luôn biết mình là một đứa cả thèm chóng chán,suy nghĩ không chín chắn và hay quyết định mọi thứ một cách quá cảm tính và giờ là cái giá phải trả cho việc đó. PHẢI THAY ĐỔI để sống tốt hơn chứ