Chuyển mình. Thay đổi hay là chết

Tôi luôn biết mình là một đứa cả thèm chóng chán,suy nghĩ không chín chắn và hay quyết định mọi thứ một cách quá cảm tính và giờ là cái giá phải trả cho việc đó. PHẢI THAY ĐỔI để sống tốt hơn chứ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s