Này cuộc đời

Mẹ ạ, con không thích công việc đang làm, nhưng cũng không muốn mất tiền để xin việc vào nhà nước.

An nhàn mà sống trên đồng tiền mồ hôi nước mắt của mẹ ư?

Cuộc sống sao khó khăn để lựa chọn quá. Giá như ko biết nhiều thì sẽ chắc sẽ ko nghĩ nhiều ntn, mắt không thấy tâm không phiền…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s