Hoang mang

Cuộc sống đang ở trong giai đoạn chuyển giao, và những khó khăn liên tiếp đến từ sự thiếu hụt của bản thân. Yếu kém, không thể nhận thức đc vấn đề. Tất cả những thứ mình nghĩ mình là đc, mình làm tốt bỗng chốc trở thành con số 0. Một cú sốc cho…